PUGM Blog

Malaysia Young Entrepreneur Resources
Subscribe
LEMBAGA PENGARAH PUGM SERTA SELURUH AHLI AHLI MENGUCAPKAN TAHNIAH KEPADA YAB DATO’ SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB SEBAGAI PERDANA MENTERI MALAYSIA KE-9

by | Aug 22, 2021 | Latest news | 0 comments

PUGM MENGHARAPKAN DIBAWAH KEPIMPINAN YAB PERDANA MENTERI AKAN DAPAT MEMBUKA RUANG DAN PELUANG KEPADA PARA GRADUAN MENCEBURI BIDANG KEUSAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN USAHAWAN YANG TERKESAN AKIBAT PANDEMIC COVID-19 MEMPEROLEHI PINJAMAN MUDAH SEBAGAI MODAL PUSINGAN BAGI MENERUSKAN PERNIAGAAN MEREKA. TAHNIAH YAB DATO’ SRI.

Written By Admin

22/08/2021

0 Comments

Submit a Comment

Be the Change You Wish to See in the World. Start from Today!